مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

آنالیز ترکیب ورق استیل 304 آستنیتی

1397 دوشنبه 6 اسفند آنالیز ترکیب ورق استیل  304 آستنیتی
آنالیز ترکیب ورق استیل  304
استنلس استیل های 304 و L304 با توجه به استاندارد های زیر آنالیز می شوند

 

304

304

5511 AMS

5513 AMS

240A ASTM

240A ASTM

666A ASTM

666A ASTM
خواص مکانیکی

خواص مکانیکی در دمای اتاق

             

سختی راکول

E % in 50.8mm

0.2% YS

Ksi (Mpa)

UTS

Ksi (MPa)

 

80B

55

(241) 35

(586) 85

L304

82B

55

(290) 42

(621) 90

304