مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

مقاومت در برابر اکسیداسیون ورق استیل 304 آستنیتی

1397 دوشنبه 6 اسفند مقاومت در برابر اکسیداسیون ورق استیل 304 آستنیتی
مقاومت در برابر اکسیداسیون ورق استیل نگیر

حداکثر دمایی که آلیاژهای 304 مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن از خود نشان می دهند.


مداوم

تناوبی

�C 830

�C 800

ورق استیل چیست

فروش ورق استیل

قیمت ورق استیل طلایی

انواع ورق استیل بگیر

لیست قیمت لوله استیل 304

ورق استیل

قیمت ورق استیل نگیر