مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند ؟

1398 سه شنبه 6 فروردین  آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند ؟
 آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند ؟

 اسینلس استیل های سری 300 که دارای نیکل هستند جذب آهنربا نمی شوند در صورتیکه سری 400 که دارای نیکل نبوده و فقط کروم دارند جذب آهنربا می شوند .ورق استیل

میلگرد استیل

ورق استیل طلایی

ورق استیل بگیر

لوله استیل 304

پروفیل استیل

ورق استیل 304