مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

نام گذاری استیل ها توسط چه کسی صورت گرفته ؟

1398 سه شنبه 6 فروردین  نام گذاری استیل ها توسط چه کسی صورت گرفته ؟
 نام گذاری استیل ها توسط چه کسی صورت گرفته ؟

 انجمن آهن و فولاد آمریکا(AISI)  برای اولین بار اقدام به دسته بندی و نامگذاری استینلس استیل ها نمود و مشخصات فیزیکی و شیمیائی و نیز دستورالعمل تولید آنها را عرضه نمود .ورق استیل

میلگرد استیل

ورق استیل طلایی

ورق استیل بگیر

لوله استیل

پروفیل استیل

ورق استیل 304