مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


محصول ها

ورق مشبک استیل با بهترین کیفیت

1395 پنجشنبه 19 اسفند ورق مشبک استیل با بهترین کیفیت
ورق مشبک استیل به نام ورق پانچ استیل نیز شناخته می شود و دارای چشمه های گوناگون است و ممکن است کم سوراخ و پر سوراخ نیز باشد.
این نوع ورق ها در ضخامت های مختلف تولید و ارائه می گردند.
انواع ورق مشبک استیل
1- ورق چشمه مربعی استیل
2- ورق چشمه گشنیزی استیل
3- ورق چشمه بیضی استیل
4- ورق چشمه گرد استیل