مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


محصول ها

ورق استیل با بهترین کیفیت

1395 پنجشنبه 19 اسفند ورق استیل با بهترین کیفیت یکی از عواملی که سبب استفاده از این محصول می شود ، سهولت در نظافت و تمیز کردن ورق استیل با بهترین کیفیت می باشد . به همین سبب موجب بهداشتی شدن آن و تمیز بودن آن می شود که این نکته در آزمایشگاه ها ، سرویس های بهداشتی ، بیمارستان ، قصابی و … حائز اهمیت می باشد