مشاوره / استعلام قیمت

   
   
   
   


مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 چهارشنبه 4 اردیبهشت
 آخرین اخبار


محصول ها

میلگرد استیل بگیر

1395 یکشنبه 20 تیر میلگرد استیل بگیر بازرگانی استیل خانی تهیه کننده وزن میلگرد استیل بگیر، مشخصات میلگرد استیل بگیر، خرید میلگرد استیل بگیر، فروش میلگرد استیل بگیر، بازار میلگرد استیل بگیر، قیمت روز میلگرد استیل بگیر، میلگرد استیل بگیرفوری و سریع و ارزان برای تاجرین محترم استیل می باشد یکی از بهترین و ساده ترین راه های تشخص استیل بگیر از میلگرد نگیر همراه داشتن یک آهنربا است که از وجود هرگونه اشتباه در فروش استیل
جلوگیری به عمل میآورد . قیمت میلگرد استیل نسبت به دیگر متریال استیل در واحد کیلو ارزان تر است زیرا فرایند ساخت آسانی دارد و در کارگاه های ریختگری کشور نیز به صورت ریختگری سانتریفیوژ یا ریختگری گریز از مرکز و همچنین به صورت از کست(as cast) یا ریختگری ساده تولید میگردد.
میلگرد استیل اصفهان